Tuesday, March 22, 2011

Anwar: Najib Dan Hishamudin Terlibat! Malaysia Sebuah Negara Porno-Friendly?

The screening could not have been done without the protection of Najib and the Home Minister. What's more it was done officially in a prestigious hotel, where top news editors were invited. - Anwar Ibrahim
 
Di atas adalah kenyataan Anwar Ibrahim yang mempertikaikan bagaimana tayangan video lucah tersebut dipersembahkan dalam hotel terkemuka tanpa campur tangan pihak polis. Kemungkinan persembahan video tersebut dirancang dan dilindungi demi melancarkan Ops Fitnah 3 yang bertujuan memusnahkan karier politik Anwar Ibrahim setelah Fitnah 2 menemui jalan buntu!
 
Di bawah pula adalah kenyataan dangkal seorang menteri yang bermaksud - Video lucah halal ditayangkan dalam hotel ternama dan tiada peruntukkan undang-undang yang boleh menghalangnya.

Jokingly describing it as a "blue movie", Nazri said he saw no violation of the law when a man by the name of "Datuk T" invited top editors and reporters to watch the 21-minute recording. "What was it that was against the law?" he asked reporters in his office in Parliament here. - Nazri

Terima kasih Najib kerana menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara porno-friendly !

 

EDYES @ edyesdotcom

2 comments:

Anonymous said...

http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%2013/Akta%20620.pdf“filem” termasuklah keseluruhan atau apa-apa bahagian—. (a) sesuatu filem sinematografi; dan. (b) sesuatu pita video, disket, cakera laser, cakera padat, cakera keras dan rekod lain, yang asal atau pendua bagi suatu urutan imej gambar tampak, yang. merupakan suatu rekod yang dapat digunakan sebagai suatu cara. untuk menunjukkan urutan itu sebagai suatu gambar bergerak, sama ada atau tidak diiringi oleh bunyi;.

BAHAGIAN III KAWALAN FILEM DAN BAHAN PUBLISITI FILEM. Filem lucah 5. (1) Tiada seorang pun boleh—. (a) ada atau menyebabkan dirinya ada dalam milikan, jagaan, kawalan atau pemunyaannya; atau. Penapisan Filem 11. (b) menyebarkan, menayangkan, mengedarkan, mempamerkan, membuat, mengeluarkan, menjual atau menyewakan, apa-apa filem atau bahan publisiti filem yang lucah atau yang. selainnya bertentangan dengan kesopanan awam. (2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan. suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak kurang. daripada sepuluh ribu ringgit dan tidak lebih daripada lima puluh. ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima. tahun atau kedua-duanya. Filem atau bahan publisiti filem yang tidak diluluskan. 6. (1) Tiada seorang pun boleh—. (a) ada dalam milikannya atau dalam jagaannya atau di bawah. kawalannya; atau (b) menyebarkan, menayangkan, mengedarkan, mempamerkan, membuat, mengeluarkan, menjual atau menyewakan, apa-apa filem atau bahan publisiti filem yang belum diluluskan. oleh Lembaga. (2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan. suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh—. (a) berkenaan dengan apa-apa filem, didenda tidak kurang. daripada lima ribu ringgit dan tidak lebih daripada tiga. puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak. melebihi tiga tahun atau kedua-duanya; atau. (b) berkenaan dengan apa-apa bahan publisiti filem, didenda. tidak kurang daripada satu ribu ringgit dan tidak lebih. daripada sepuluh ribu ringgit. (3) Seksyen ini tidak terpakai bagi mana-mana filem atau bahan. publisiti filem yang berkenaan dengannya suatu perakuan. pengecualian telah dikeluarkan di bawah subseksyen 8(3) selagi. mana-mana syarat yang tertakluk kepadanya perakuan itu dikeluarkan. dipatuhi.

cayrul.com said...

sudah dijangka mereka akan menjawab semua soalan utk kes ini dengan jawapan yang bodoh. Mereka sengaja utk memperbodohkan rakyat supaya rakyat marah. Daripada kemarahan ini mereka akan mengambil peluang. Namun kuasa Allah melebihi mereka apabila PRU-12 yang lalu kemarahan rakyat mereka tidak dapat kesan dan akhirnya mereka tersungkur. Lalu mereka memujuk rayu rakyat supaya untuk bersama mereka kembali.

Tukar Tiub - Brader Isham

Terkini di blog Aduka Taruna

Pak Bakaq si Penarik Becha

Comandante Che gue Bard

iklan