Friday, July 23, 2010

Ke Mana Arah Mu...Ke Mana Arah Mereka Ini Melangkah ?

Kezaliman Harus Ditentang, Bukan Disubahat !

No comments: